Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Топъл Обяд 2021-2027г.

Дата на публикуване: 20.09.2022 16:05

Съобщение от Община Кнежа относно продължаване предоставянето на безплатен топъл обяд

Община Кнежа съобщава, че от 1 октомври 2022 г. ще продължи предоставянето на безплатен топъл обяд по нов проект, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. За тази цел стартира подаването на заявление-декларация за заявяване необходимостта от подкрепа с безплатна храна за обяд – супа, основно, хляб и веднъж седмично десерт на най-нуждаещите се. Лицата, които имат право да ползват заявления за топъл обяд са:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си, и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на параграф 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Приложение 1 – Заявление-декларация за заявяване необходимостта от подкрепа с безплатна храна за обяд;
 • Приложение 6 – Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – за всяко лице се попълват по 2 екземпляра, а ако кандидатът съжителства с други лица те също попълват 2 екземпляра на декларация;
 • Приложение 4 – Карта за участие – попълва се само раздел I

Документите може да намерите в сградата на Община Кнежа. Налични са и на сайта на Община Кнежа в раздел Инвестиционни проекти, подраздел Топъл обяд 2021-2027, от където могат да бъдат изтеглени. Попълнените и подписани документи се внасят в сградата на Община Кнежа. С оглед осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд с цел непрекъсване на услугата и предвид стартиране на новия проект от 1 октомври 2022 г., Община Кнежа призовава за подаване на попълнените и подписани документи в най-кратки срокове.

За повече информация – тел.: 09132 7198

 


Наименование Брой тегления
Приложение 1 Заявление декларация.doc 6 Изтегли документ с име "Приложение 1 Заявление декларация.doc"
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc 7 Изтегли документ с име "Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc"
Приложение 4 Карта за участие.docx 9 Изтегли документ с име "Приложение 4 Карта за участие.docx"
Приложение 1 Заявление декларация.pdf 16 Изтегли документ с име "Приложение 1 Заявление декларация.pdf"
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.pdf 16 Изтегли документ с име "Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.pdf"
съобщение.pdf 14 Изтегли документ с име "съобщение.pdf"
Приложение 4 Карта за участие.pdf 16 Изтегли документ с име "Приложение 4 Карта за участие.pdf"
 1. Топъл Обяд 2021-2027г. - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления