Защита на лични данни

Виртуална Разходка

"Избори за народни представители 2014г."

Дата на публикуване: 03.10.2014 11:27
Списък на избирателните секции на територията на Община Кнежа тук

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Кнежа във връзка с провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 Октомври 2014г. тук


Консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа - 27.08.2014г.


Избирателен списък за гласуване в изборите за народни представители тук

Изборни книжа за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014


Съобщение: Срокове и ред за подаване на писмени заявления за корекции на избирателните списъци и вписване за гласуване по настоящ адрес

Наредба №502 от 02.09.2014г. относно реда и местата за използване на агитационни материали тук

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването тук

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. тук

Заповед 542/02.10.2014г. - забрана за продажба на алкохолни напитки и провеждане на масови мероприятия тук

Удостоверения за гласуване на граждани които не притежават валидни документи за самоличност тук