Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по ЗПКиОНПИ

Дата на публикуване: 23.04.2018 11:08

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Заповед за утвърждаване на образец на декларация по чл.35

Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.2, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.4, във връзка с §2

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 и във връзка с чл.6, ал.1, т.32

 

Декларации по ЗПКиОНПИ на Кметове

 

 
 
Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация

Списък на лицата подали декларации

Списък на лицата неподали декларации в срокРегистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ