Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа

Дата на публикуване: 08.09.2021 08:50


ОБНОВЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД И НОВ ФОНТАН
КРАСЯТ ЦЕНТЪРА НА ГРАД КНЕЖА

 

         В рамките на една година Община Кнежа реализира проект за обновяване на централният градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони, а инвестицията е в размер на 780 478 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ. Постигната е основната цел на проекта за осигуряване на устойчив и динамичен градски център, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града.
Новата визия на площада включва обособени „островно“ разположени кътове за отдих, като във всеки „остров“ има кътове за сядане, нови цветни и дървесни видове, парково осветление. Обособените „острови“ са свързани помежду си функционално, естетически и визуално чрез втори цвят настилка от клинкерни павета, като между тях са обособени цветни лехи и е вградено атрактивно осветление, което работи през нощта. „Островните“ кътове за отдих са организирани около изградения в средата на площада нов фонтан, който има елементи от няколко части и гравитачно-падаща вода. По дъното на фонтана са монтирани дюзи, които хвърлят водни струи на различна височина. За по-голям ефект, през нощта водните струи се осветяват в различни цветове. Цялостната визия на обновения площад е решена основно в три цвята на настилката – жълт, червен и кафяв, което е в унисон с цветовете на фасадите на околните сгради. Новото градско обзавеждане на площада включва монтирани нови бетонови велостойки, пейки, кашпи, кошчета за боклук и ограничители за паркиране.
След приключване на строително-монтажните работи, населението и гостите на град Кнежа се радват на напълно обновен площад и нова градска визия. Реализацията на проекта допринесе за подобряване привлекателността на централната градска част на град Кнежа и за подобряване и обогатяване на зелената система в града.
ПРЕДИ СЛЕД
 1. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Детски кът в Община Кнежа
 8. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Процедури за подбор
 11. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 12. Информация за дарение
 13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 15. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 16. Документи за кандидатстване
 17. Програма РОМАКТ
 18. Списък на одобрените кандитати
 19. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 20. Покана за изразяване на интерес.
 21. Край на ремонтните дейности
 22. Първа копка
 23. Първа копка
 24. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 25. COVID-19-Дарение
 26. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 27. Осигуряване на топъл обяд
 28. Проект „Приеми ме 2015“
 29. "Процедура Независим живот"
 30. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 31. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 32. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 33. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 34. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 35. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 36. Стартира приемане на заявления