Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект „От Коста да Морте да направим по-добра Европа“, по програма „Европа за гражданите“, мярка 2.1. „Побратимяване на градове“

Дата на публикуване: 18.11.2021 13:35Проект
„От Коста да Морте да направим по-добра Европа“, по програма „Европа за гражданите“, мярка 2.1. „Побратимяване на градове“

Description of the Project

Проектът за побратимяване на градове „От Коста да Морте правим по-добра Европа“, популяризиран от градския съвет на Община Санта Комба, Испания, е проект, изграден в сътрудничество с различни европейски общини с цел засилване на чувството за принадлежност към Европа за борба с неравенството на половете между гражданите.

Тази среща се фокусира върху разбирането и обсъждането на равните възможности и все повече опити за постигане на взаимно разбирателство. В тази ситуация е необходим процес на осъзнаване, че единството на Европа е необходимост, че бъдещето е в интеграцията, а не в напускането на ЕС и връщането към националния суверенитет. Бяха обсъдени и сравнени приоритетите и бъдещето на Европа.

Проектът включва Община Санта Комба (Испания) - бенефициент и партньорите: Mandanici (Италия), Msida (Малта), Knezha (България) Tar (Унгария), Pinhel (Португалия), Glabusovce (Словакия), Posesti (Румъния) и Olesnica (Полша).

Събитието се проведе в Община Санта Комба, Испания от 25 до 30 октомври 2021 г.

В дейностите взеха участие млади хора и граждани, чрез организиране на работни срещи, дискусии и дебати, семинари, кръгли маси, обмен на добри практики и други дейности за развиване на активно гражданство и насърчаване на взаимодействията между участващите граждани.

 

Към проекта се подходи чрез неформална методология на работа, в която гражданите и младите хора бяха истинските участници в проекта със своите мнения, опит и гледна точка. По този начин Европа стана по-досегаема и видима реалност. Освен това подписването на Пакт за побратимяване между участниците е повод да се създаде трайно сътрудничество и силно приятелство и да се гарантира, че гражданите се чувстват по-европейски. Поради това участниците бяха насърчени да обменят мнения и най-добри практики, за да формулират нови идеи и конкретни предложения за бъдещето.Description of the Project


Наименование Брой тегления
Description of the Project.pdf 391 Изтегли документ с име "Description of the Project.pdf"
  1. , мярка 2.1. „Побратимяване на градове“... - Текуща страница
  2. Програма на проекта