Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Улично осветление

Дата на публикуване: 08.09.2021 23:54
  


Община Кнежа има одобрен проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа" по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021. Общият бюджет на проекта възлиза на 683 990,35 лева за срок от 18 месеца. Дейностите се изпълняват съвместно с норвежкия партньор Executive Decision Support AS.
               Проектното предложение предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на Улично осветление по ул. „Марин Боев“, ул. „Георги Димитров“, ул. „23 Септември“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Георги Михайлов“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Филип Тотю“ в гр. Кнежа, Община Кнежа. Съгласно предписанието се предвижда изпълнението на следните мерки: 1. Подмяна на осветителни тела с нови ЛЕД осветители: Предлаганата мярка включва подмяна на всички осветителни тела с нови ЛЕД осветители с мощност от 22 до 100W. Осветителните тела ще са с електронен баласт и коефициент на полезно действие 95%.
 1. Монтиране на соларни лампи за тротоарно осветление: Предлага се използване на соларна лампа с вграден акумулатор с мощност 20W, без необходимост от допълнително ел. захранване. Ще бъдат монтирани 150 бр. соларни лампи, поставени на съществуващите стълбове по улици: Марин Боев, Георги Димитров и Райко Даскалов.
3. Въвеждане на Система за управление на уличното осветление, изразяваща се в намаляване на мощността на осветлението в часовете с намалено движение между 00:00 и 05:00 часа. Това ще доведе до осигуряване на нормена осветеност при значителна икономия на енергия.
Проектът ще осигури добри условия на живот на жителите на града, сигурност и спокойствие на населението, намаляване на кражбите, хулиганските прояви, както и на пътно-транспортните произшествия.
 


 

 1. Улично осветление - Текуща страница
 2. Фонд \"Социална закрила\"
 3. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 5. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 6. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 7. Топъл Обяд 2021-2027г.
 8. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 9. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 10. Детски кът в Община Кнежа
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Процедури за подбор
 14. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 15. Информация за дарение
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 18. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 19. Документи за кандидатстване
 20. Програма РОМАКТ
 21. Списък на одобрените кандитати
 22. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 23. Покана за изразяване на интерес.
 24. Край на ремонтните дейности
 25. Първа копка
 26. Първа копка
 27. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 28. COVID-19-Дарение
 29. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 30. Осигуряване на топъл обяд
 31. Проект „Приеми ме 2015“
 32. "Процедура Независим живот"
 33. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 34. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 35. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 36. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 37. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 38. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 39. Стартира приемане на заявления