Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

 

  1. Николай Бачийски – Председател
  2. Дилян Беновски – Зам. председател
  3. Андрей Беленски
  4. Юли Горнишки
  5. Бисерка Младжова
  6. Малина Цолова
  7. Ренета Караджова