Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Патронажна грижа +

Дата на публикуване: 26.04.2021 11:36

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА КНЕЖА ПРОДЪЛЖАВА

 

Услугата Патронажна грижа ще продължи да се предоставя на територията на Община Кнежа. Това стана ясно, след като Кмета на Община Кнежа подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кнежа“. Стойността на проекта е 101 082,00 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Патронажна грижа + предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот. Патронажна грижа по новия проект ще могат да получават 46 нуждаещи се лица – възрастни и самотно живеещи хора, лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. За тях в продължение на 1 година ще се грижат домашни помощници, медицински лица и психолог. По проекта ще се извършват и услуги, свързани с пазаруване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите - целта е осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от COVID-19 и ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от заразяване.