Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Допълнение към „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кнежа“

Дата на публикуване: 28.04.2022 00:00
Във връзка с изпълнението на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кнежа“, процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001 финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, 
Община Кнежа информира, че подпомагането и осигуряването на  безплатен топъл обяд до дома на потребителите продължава без прекъсване, в рамките на работните дни до 30 юни 2022 г. включително.
Прием на заявления от кандидат-потребители от всички населени места в общината, се извършва постоянно, като попадащите в целевите групи лица се подреждат в резервните списъци. Право на безплатен топъл обяд имат само лица, които са:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-нисък риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове налични на официалния сайт на община Кнежа или предоставени на хартия на място в сградата на общината и в кметствата по населени места.