Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения по ДОПК


30.03.2022
До Ани Михайлова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2017-2/30.03.2022г.

До Асен Михайлов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2175-2/30.03.2022г.

До Байлер Алилова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2209-2/30.03.2022г.

До Габриела Дановска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1871-2/30.03.2022г.

До Ивайло Манчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1853-2/30.03.2022г.

До Илия Борисов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2186-2/30.03.2022г.

До Илия Стоянов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1986-2/30.03.2022г.

До Исмаил Исаев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1322-2/30.03.2022г.

До Кирил Върбанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2232-2/30.03.2022г.

До Мартин Галовски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2154-2/30.03.2022г.

До Митко Гатев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2003-2/30.03.2022г.

До Радослав Рашев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1889-2/30.03.2022г.

До Станислав Стоянов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1976-2/30.03.2022г.

До Стефка Цонова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2048-2/30.03.2022г.

До Стоян Йолов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1810-2/30.03.2022г.

До Стоян Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2183-2/30.03.2022г.

До Събка Стефанова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2167-2/30.03.2022г.

До "Алекс-Христин Ризов" ЕТ за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2118-2/30.03.2022г.

До "Успех-Валери Плючарски" ЕООД за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2137-2/30.03.2022г.

До ** за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №**-2/30.03.2022г.

12.04.2021
До Валери Марински за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1920-2/12.04.2021г.

До Васил Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1798-2/12.04.2021г.

До Галя Бурдиняшка за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1863-2/12.04.2021г.

До Димитър Тричков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1800-2/12.04.2021г.

До Ивайло Големанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1918-2/12.04.2021г.

До Илия Станчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1873-2/12.04.2021г.

До Крум Бенчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №2021-2/12.04.2021г.

До Кръстина Николова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1888-2/12.04.2021г.

До Стефан Иванов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1880-2/12.04.2021г.

До Хари Сайвански за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1916-2/12.04.2021г.

06.01.2021
До Атанас Тодоров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1548-2/06.01.2021г.

До Валентин Нехризов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1728-2/06.01.2021г.

До Данаил Донов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1604-2/06.01.2021г.

До Димитър Стойчков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1332-2/06.01.2021г.

До Захарин Михайлов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1455-2/06.01.2021г.

До Захаринка Кольова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1326-2/06.01.2021г.

До Ивайло Найденов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1513-2/06.01.2021г.

До Илия Благиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1520-2/06.01.2021г.

До Красимир Кошутански за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1540-2/06.01.2021г.

До Николай Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1587-2/06.01.2021г.

До Румен Лаков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1360-2/06.01.2021г.

До Силвия Тодорова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1753-2/06.01.2021г.

До Славчо Каменов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1350-2/06.01.2021г.

До Соня Попишка за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1745-2/06.01.2021г.

До Спас Денински за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1769-2/06.01.2021г.

До Станислава Маринска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1440-2/06.01.2021г.

До Христо Борисов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1564-2/06.01.2021г.

27.11.2020
До Албена Маринова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1496-2/20.11.2020г.

До Анета Богомилова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1461-2/20.11.2020г.

До Арсен Христов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1572-2/20.11.2020г.

До Борис Благиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1447-2/20.11.2020г.

До Борислав Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1490-2/20.11.2020г.

До Борислав Папарашков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1504-2/20.11.2020г.

До Данаил Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1568-2/20.11.2020г.

До Златко Младенов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1495-2/20.11.2020г.

До Златко Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1499-2/20.11.2020г.

До Илиян Шарабанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1573-2/20.11.2020г.

До Йордан Манчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1505-2/20.11.2020г.

До Митко Лалов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1441-2/20.11.2020г.

До Никола Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1498-2/20.11.2020г.

До Роман Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1585-2/20.11.2020г.

До Снежана Стоянова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1591-2/20.11.2020г.

До Снежанка Петрова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1492-2/20.11.2020г.

До Таня Светлинова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1469-2/20.11.2020г.

До Цветан Стоянов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1507-2/20.11.2020г.

20.11.2020
До Евда Миткова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1527-2/20.11.2020г.

До Васил Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1502-2/20.11.2020г.

До Людмил Пантов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1526-2/20.11.2020г.

До Юлия Балевска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1508-2/20.11.2020г.

До Петър Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1578-2/20.11.2020г.

До Юлия Кирова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1532-2/20.11.2020г.

До Георги Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1531-2/20.11.2020г.

До Йордан Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1582-2/20.11.2020г.

До Валентин Маринов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1547-2/20.11.2020г.