Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Избори за президент и вицепрезидент и народно събрание - 14.11.2021г.

Дата на публикуване: 15.09.2021 14:35

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Хронограма

Указ на президента

Заповеди

Въпроси и отговори

Машинно гласуване (YouTube)

ЦИК

РИК Плевен

Допълнителна Информация за избирателите

Съобщение относно подаване на писмени заявления за гласуване с подвижана избирателна кутия, по настоящ адрес, гласуване на друг адрес и отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци(PDF)

Съобщение относно подаване на писмени заявления за гласуване с подвижана избирателна кутия, по настоящ адрес, гласуване на друг адрес и отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци(Word)Приложение № 26-ПВР/НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Приложение № 30-ПВР/НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Приложение № 34-ПВР/НС - Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)

Приложение № 39-ПВР/НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето(Word) (PDF версия)

01.10.2021г.


Покана за провеждане на консултации за съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година в Община Кнежа

Избирателен списък за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 година в Община Кнежа

19.10.2021г.

Покана за провеждане на консултации за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 годинав Община Кнежа


Заявления могат да се подават и от Портала за Електронни Административни Услуги на Община Кнежа

29.10.2021г.

Разяснителна кампания


02.11.2021г.

Списък на за личните лица от избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 година в Община Кнежа

05.11.2021г.

Съобщение от пресцентъра на МВР и образци на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден.

Покана за провеждане на консултация за състава на Секциона избирателна комисия(СИК) в МБАЛ-Кнежа ЕООД град Кнежа във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народно събрание - 14.11.2021г.

08.11.2021г.

График за получаване на изборните книжа и материали в предизборния ден от СИК/ПСИК на територията на Община Кнежа

11.11.2021г.

Списък на отговорници по райони

График за получаване на Специализирани Устройства за Електронно Машинно Гласуване - Кнежа

График за получаване на СУЕМГ - Бреница

График за получаване на СУЕМГ - Еница

13.11.2021г.

Оперативен план за организацията на работата на РИК-Плевен, Областна Администрация Плевен, Областна дирекция на МВР-Плевен, Регионална дирекция Пожарна безопастност и защита на населението-Плевен и секционните изборателни комисии в дена на изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание - 14.11.2021г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относнорезултатите от изборите.

17.11.2021г.

График за получаване на изборните книжа и материали в предизборния ден от СИК/ПСИК на територията на Община Кнежа за втори тур на изборите за президент и вицепрезидент

Списък на за личните лица от избирателните списъци за произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 21 ноември 2021 година в Община Кнежа


Наименование Брой тегления
fpzalprb_15-39-00.pdf 284 Изтегли документ с име "fpzalprb_15-39-00.pdf"
Приложение 1 - график за превоз на ИК втори тур.pdf 305 Изтегли документ с име "Приложение 1 - график за превоз на ИК втори тур.pdf"
BRNB4220015C249_001396.pdf 321 Изтегли документ с име "BRNB4220015C249_001396.pdf"
Бреница график машини.pdf 277 Изтегли документ с име "Бреница график машини.pdf"
ОТГОВОРНИЦИ ПО РАЙОНИ-1.pdf 353 Изтегли документ с име "ОТГОВОРНИЦИ ПО РАЙОНИ-1.pdf"
Кнежа график машини.pdf 357 Изтегли документ с име "Кнежа график машини.pdf"
Еница график машини.pdf 259 Изтегли документ с име "Еница график машини.pdf"
Приложение 1 - график за превоз на ИК.pdf 306 Изтегли документ с име "Приложение 1 - график за превоз на ИК.pdf"
Pokana za konsult MBAL.pdf 278 Изтегли документ с име "Pokana za konsult MBAL.pdf"
Syobsht MVR i udostovereniq.pdf 352 Изтегли документ с име "Syobsht MVR i udostovereniq.pdf"
Spisyk na zalicheni.pdf 291 Изтегли документ с име "Spisyk na zalicheni.pdf"
r837-_-Zayavlenie_karantinirani-pril.docx 314 Изтегли документ с име "r837-_-Zayavlenie_karantinirani-pril.docx"
r837-_-Zayavlenie_karantinirani-pril-_.pdf 389 Изтегли документ с име "r837-_-Zayavlenie_karantinirani-pril-_.pdf"
Pokana systavi PSIK.pdf 341 Изтегли документ с име "Pokana systavi PSIK.pdf"
fspprns_15-39-00-000.pdf 380 Изтегли документ с име "fspprns_15-39-00-000.pdf"
Покана СИК за участие в консултации, избори 14.11.2021 г..pdf 296 Изтегли документ с име "Покана СИК за участие в консултации, избори 14.11.2021 г..pdf"
Съобщение.docx 351 Изтегли документ с име "Съобщение.docx"
Съобщение.pdf 323 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc 342 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 432 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc 292 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 280 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
DV77_16.09.2021_ukaz245.pdf 375 Изтегли документ с име "DV77_16.09.2021_ukaz245.pdf"
Reshenie-NS-nasrochvane-izbori-PVR.pdf 352 Изтегли документ с име "Reshenie-NS-nasrochvane-izbori-PVR.pdf"
r530-PVR-pril-Hronograma-PVR-2021-prieta-s-R-530-10092021.pdf 323 Изтегли документ с име "r530-PVR-pril-Hronograma-PVR-2021-prieta-s-R-530-10092021.pdf"