Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Инструкции24.03.2015
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа в сила от 24.03.2015г. тук

16.01.2010
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа - ОТМЕНЕНА /архив/