Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Програми
30.09.2021
Програма за енергийна ефективност на Община Кнежа 2021-2027 г.

30.09.2021
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Кнежа 2021-2030 г.