Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Ремонт на ПГЗ "Стефан Цанов"

Дата на публикуване: 21.12.2016 12:39

/assets/uploaded_images/header - Remont St Tsanov.png

ОБЩИНА КНЕЖА ЩЕ ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“

 

 

            На 14.12.2016 г. Кметът на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 299 678 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда извършване на ремонт, подобряване на енергийната ефективност и модернизация на учебната сграда на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр.Кнежа. Дейностите по проекта ще се изпълняват в продължение на 24 месеца, в които ще бъде извършено проектирането на строително-ремонтните работи, тяхното изпълнение и доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на класните стаи и учебните кабинети в училището. Основната цел, която община Кнежа си е поставила при изпълнение на проекта е подобряване на образователната среда за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение.

 Очакваните резултати след изпълнението на проекта са подобрена енергийна ефективност в сградата на училището за постигане на оптимална икономия на енергия, осигурена достъпна среда за хора с увреждания, осигурена на пълноценна интеграция  и социализация на учениците от различните малцинствени групи, както и подобрена материално-техническата база в училището. По този начин ще се постигне цялостна модернизация на образователната инфраструктура, което е в съответствие с приоритетите на ОП „Региони в растеж“. Проектът е от изключителна важност за община Кнежа и неговото изпълнение ще доведе до подобряване на образователната среда в ПГЗ „Стефан Цанов“, превръщайки го в привлекателно място за висококачествено обучение и развитие на професионалното образование в региона.

/assets/uploaded_images/footer - Remont St Tsanov.png


 1. Ремонт на ПГЗ \"Стефан Цанов\" - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 5. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 6. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 7. Улично осветление
 8. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 9. Детски кът в Община Кнежа
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Процедури за подбор
 13. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 14. Информация за дарение
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 17. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 18. Документи за кандидатстване
 19. Програма РОМАКТ
 20. Списък на одобрените кандитати
 21. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 22. Покана за изразяване на интерес.
 23. Край на ремонтните дейности
 24. Първа копка
 25. Първа копка
 26. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 27. COVID-19-Дарение
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления