Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Вътрешен одит

Дата на публикуване: 01.06.2020 08:41
Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - /отменни/ 

Вътрешни правила на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа - нови


Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа

Статут на Звено за вътрешен одит в Община Кнежа 2022г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2017-2019 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2019г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2020-2022 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2021г.

План за действие за изпълнение на дадени препоръки

Програма за осигуряване на качеството и усъвършенстване на одитната дейност на звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2021г.

План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в звено "Вътрешен Одит" при Община Кнежа 2022 г..

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2022г.

Наименование Брой тегления
План за професионално обучение 2022 г..pdf 178 Изтегли документ с име "План за професионално обучение 2022 г..pdf"
Статут ВО м.09.2022 г..pdf 174 Изтегли документ с име "Статут ВО м.09.2022 г..pdf"
вътрешни правила м.02.2021 г..pdf 168 Изтегли документ с име "вътрешни правила м.02.2021 г..pdf"
Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf 182 Изтегли документ с име "Програма за осигуряване на качеството 2021 г..pdf"
Годишен план ВО 2022 г..pdf 280 Изтегли документ с име "Годишен план ВО 2022 г..pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf 419 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2020.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf 440 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2017.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf 481 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2021.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf 423 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2019.pdf"
God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf 415 Изтегли документ с име "God. plan zveno Vytreshen Odit_2018.pdf"
Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf 511 Изтегли документ с име "Plan za profesonalno obuchenie i razv na Vytr Oditori.pdf"
  1. Вътрешен одит - Текуща страница