Защита на лични данни

Виртуална Разходка

COVID-19-Дарение

Дата на публикуване: 07.05.2020 11:11

Одобрен е проект на Община Кнежа за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България в размер на 9 500 лв. Средствата се осигуряват под формата на дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото. 

За тази цел е подписан договор за дарение между Община Кнежа и Български дарителски форум – представляващ предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Дарените средства ще бъдат разходени за:

 1. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства /маски и дезинфектанти/ на възрастни хора в риск, с тежки хронични заболявания и самотно живеещи възрастни хора, както и на доброволци, които ще бъдат ангажирани с грижата за хора от уязвимите групи;
 2. Осигуряване на пакети хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица, които нямат доходи или са с много ниски доходи, и самотно живеещите възрастни хора с тежки заболявания;
 3. Прилагане на мерки за превенция на болестта и повишаване на осведомеността на хората от рисковата група за начините на предпазване от заболяване, поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;

 

Благодарим на дарителите за оказаната подкрепа.


 1. COVID-19-Дарение - Текуща страница
 2. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 3. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 4. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 5. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 6. Топъл Обяд 2021-2027г.
 7. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 8. Улично осветление
 9. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 10. Детски кът в Община Кнежа
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Процедури за подбор
 14. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 15. Информация за дарение
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 18. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 19. Документи за кандидатстване
 20. Програма РОМАКТ
 21. Списък на одобрените кандитати
 22. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 23. Покана за изразяване на интерес.
 24. Край на ремонтните дейности
 25. Първа копка
 26. Първа копка
 27. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 28. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 29. Осигуряване на топъл обяд
 30. Проект „Приеми ме 2015“
 31. "Процедура Независим живот"
 32. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 33. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 34. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 35. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 36. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 37. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 38. Стартира приемане на заявления