Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Димчо Ангелов

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 06.12.2019г.

Декларация №41 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 28.02.2020г.

Декларация №67 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.09.2020г.

Декларация №71 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.11.2020г.

Декларация №82 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 26.02.2021г.

Декларация №91 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №92 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №93 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №94 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Наименование Брой тегления
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 2.pdf 324 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 2.pdf"
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 4.pdf 359 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 4.pdf"
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 1.pdf 323 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 1.pdf"
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 3.pdf 317 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Ангелов 3.pdf"
Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Димчо Ангелов.pdf 357 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Димчо Ангелов.pdf"