Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обявления


21.07.2022
Заповед №297 от 21.07.2022г. за обявяване на Търг с явно наддаване за покупко-продажба на имот - частна общинска собственост с идентификатор 37376.1001.5126 на адрес гр.Кнежа, Община Кнежа, ул. Христо Ботев №1-А