Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация

Дата на публикуване: 23.04.2018 11:37
 Списък на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ подали декларация в определените срокове        
 
№ по
 ред
Име и Фамилия Длъжност Декларация по чл.35,ал.1,
т.1 във връзка с §2
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (встъпителна)
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (ежегодна)
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (при освобождаване)
1 Албена  Занкова Главен експерт   да да  
2 Александра  Нинова Главен експерт   да да  
3 Ана Съркьова Главен експерт   да да  
4 Ана-Мария  Стайкова Главен специалист   да да  
5 Борислав Илиев Главен специалист   да да  
6 Галя Късовска Главен експерт   да да  
7 Галя Шугльова Главен експерт   да да  
8 Даниела Драшанска Счетоводител   да да  
9 Евгения Бодилкова Главен експерт   да да  
10 Зорница Беленска Младши експерт   да да  
11 Иван Монов Главен специалист   да да  
12 Илийка Танчева Главен експерт   да да  
13 Илко Островски Главен експерт   да да  
14 Ирена Латинска -  Ружова Юрисконсулт да да да  
15 Катя Ненкова Главен специалист   да да  
16 Малинка Чиренска Счетоводител   да да  
17 Миглена Горнишка Главен експерт   да да  
18 Милена Орешенска Главен експерт   да да  
19 Наталия Буковска Главен специалист   да
07.11.2019г.
да  
20 Наташа Стефанова Главен специалист   да да  
21 Павлина Беремска Счетоводител   да да  
22 Петя Петрова - Трънска Главен счетоводител   да да да
23 Петя Маринска - Хинкина Директор ОА   да да  
24 Петя Писъшка Главен вътрешен одитор   да да  
25 Росица Койнарска Главен специалист   да да  
26 Сашо Ангеловски Главен експерт   да да  
27 Светлана Хинкина Секретар на Община
Кнежа
  да да  
28 Светослава Узунова Юрисконсулт   да да  
29 Станислава Нехризова Юрисконсулт   да да да
30 Стефан Гърньовски Главен експерт   да да  
31 Стефка Мишовска Главен специалист   да да  
32 Стилиан Фазлийски Главен специалист   да да да
33 Стилиян Лилаков Главен експерт   да да  
34 Татяна Маринска Главен специалист   да да  
35 Теодора Цициришка Главен специалист   да да  
36 Цветелина Новакова Старши счетоводител   да да  
37 Цветелина Петрова Младши експерт   да да  
38 Цветелина Гергушка Главен експерт   да да  
39 Цветелина Калчева Директор СА   да да  
40 Цветелина Карлукова Главен експерт   да да  
41 Циклама Димитрова Главен специалист   да да  
42 Юлии Аладжов Специалист   да да  
43 Валентина Лалова Директор ДГ   да да  
44 Елена Грамова Директор ДГ   да да  
45 Ели Йорданова Директор ДГ   да да  
46 Ива Вълкова Директор ДГ   да да  
47 Наталия Рангелова Директор ДГ   да да  
48 Мая Цонкова Директор ДЯ   да да  
49 Малина Бочева Главен експерт   да    
50 Юлия Станчева Главен експерт   да    
51 Галина Божилова Главен специалист   да да