Защита на лични данни

Виртуална Разходка

График заседания ОбС21.09.2021
Важно!!!Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кнежа на 30.09.2021 г. График за заседанията на ПК за месец септември 2021 г.