Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Дата на публикуване: 16.12.2020 13:38
 

ОБЯВА

Община Кнежа съобщава, че във връзка с превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19 е открита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на  достъп до услуги за преодоляване на последиците от коронавируса на уязвими лица, вкл. хора с увреждания, в невъзможност за самообслужване и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Новата патронажна грижа включва снабдяване с храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително и с лекарства при нужда, със средства на потребителите, както и извършване на административни услуги – плащане на битови сметки, такси, данъци и др. Патронажната грижа ще продължи до 31.12.2020 г.

За тази цел започва подбор на потребители от всички населени места в общината. Право на такава подкрепа имат само лица, които към настоящият момент не ползват услугите на домашен помощник. Потребители на услугата трябва да са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск – това са лица, които са:
  • Зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • В случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, няма да се изисква подаване на заявления от кандидат-потребителите. Подбора на потребители ще се извърши по телефона. Лицата, които отговарят на допустимите целеви групи следва да се запишат за ползване на услугите на тел. 09132 76 83 – Петя Благьова, като предоставят трите си имена, точен адрес по местоживеене и телефон за връзка в срок до 27 април /понеделник/ до 17:00 часа.