Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Прием на заявления от кандидат-потребители

Дата на публикуване: 16.12.2020 13:05

 

ОБЯВА

Община Кнежа съобщава, че във връзка с превенция на разпространението на COVID-19, през следващата година предоставянето на топъл обяд ще продължи да се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1. – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на  безплатен топъл обяд до дома на потребителите в рамките на 81 работни дни в периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. включително.

За тази цел започва прием на заявления от кандидат-потребители от всички населени места в общината. Право на безплатен топъл обяд ще имат само лица, които са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-нисък риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове налични на официалния сайт на община Кнежа или предоставени на хартия на място в сградата на общината и в кметствата по населени места.

Заявленията ще се приемат в периода от 7 декември 2020 г. до 18 декември 2020 г. включително, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в общината или в съответните кметства.

НЯМА ДА СЕ ОБРАБОТВАТ ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ С ЛИПСВАЩИ ИЛИ ГРЕШНИ ДАННИ!

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка за допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ - Кнежа.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 09132 7198 и 09132 7443 или в съответните кметствата.

 
Приложение №2: Заявление-деклрация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация