Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява във връзка с превенция на разпространението на COVID-19

Дата на публикуване: 16.12.2020 13:03

Община Кнежа съобщава, че във връзка с превенция на разпространението на COVID-19, е подписан договор между Агенцията за социално подпомагане и община Кнежа за целево подпомагане с топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на  безплатен топъл обяд до дома на потребителите в рамките на 33 работни дни в периода от 1 май до 19 юни включително.

За тази цел започва подбор на потребители от всички населени места в общината. Право на безплатен топъл обяд имат само лица, които са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната – 363 лв., за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност – 363 лв., определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, няма да се изисква подаване на заявления от кандидат-потребителите. Подбора на потребители ще се извърши по телефона. Лицата, които отговарят на допустимите целеви групи следва да се запишат за ползване на услугите на тел. 09132 7198 – Галя Шугльова, като предоставят трите си имена, точен адрес по местоживеене и телефон за връзка в срок до 27 април /понеделник/ до 17:00 часа. На базата на предоставената информация ще се извърши проверка за достоверността на подадената информация и ще бъдат избрани най-нуждаещите се лица за получаване на топъл обяд.