Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Музеи

Дата на публикуване: 11.01.2012 11:21

Общински исторически музей гр. Кнежа


Контакти с общински исторически музей гр. Кнежа
ул. Марин Боев 45
Телефон : +35991327503
e-mail : historicalmuseumkneja@mail.bg
Цветина Иванова Петрова - директор
Ангел Цанков Бачийски - уредник
Уеб сайт: knejamuseum.hit.bg


Работно време:
понеделник-петьк
8:30 - 12:00
12:30 - 17:00


Музеят в Кнежа организира постоянни празници и гостуващи изложби; участва в общинските и международни празници и чествания и театрализирани възстановки на българските традиции и обичаи. Рекламира дейността си и популяризира съхраняваната история и култура; обогатява фондовете си чрез направени дарения и чрез издирване и събиране на сведения и артефакти. Екипът провежда беседи с деца, ученици и други посетители и предоставя материали от архивния фонд на всички заинтересовани лица.

            Важен акцент в работата е и активно включване на желаещи ученици във всички провеждани мероприятия, като главната цел е както образователна, така и възпитателна, т.е. обогатяване на познанията в различни области на науката и изкуството, развитие на индивидуалните качества, работа в екип, отговорност.

            Общински исторически музей – Кнежа започва да функционира официално като музейна сбирка на 11 февруари 1971 год.,когато в предоставената на Читалището Кольовска къща е открита първата музейна експозиция. Това се случва под ръководството на Стефан Петров, който още през1968 год. започва публикуване на поредица от исторически статии за миналото награда, а през 1969 год. стартира и конкретна събирателска дейност за оформяне на музейна сбирка.

            През следващите години историческото богатство, съхранявано в музея, се увеличава. През 1985 год. общината откупува сградата и започва нейното реставриране. В новия си вид, музейната сбирка е открита на 23 май 1989 год. На 27 февруари Общински съвет – Кнежа взема решение музейната сбирка да бъде обособена като Общински исторически музей. Това решение е потвърдено от Министерство на културата с писмо от 16 август 2007год.

            В музея се съхраняват над 100архивни фонда, сред които са:

o   Стари български и турски документи и вестници;

o   Материали за видни личности от Кнежа и родословието на много фамилии;

o   Сведения за предприятия, учреждения, организации и др.;

o   Материали за училища, просвета, култура;

o   Сведения за участниците във войните от 1885, 1912-1913,1915, 1941 год.;

o   Оригинални снимки, негативи, репродукции

      В архивния фонд на музея се съхраняват важни материали за:

o    Аспарухов вал – едно от трите гранични и укрепителни съоръжения в северозападна България;

o    Кралската босненска фамилия Кнежевич, живяла през ХIVвек на територията на град Кнежа.

 

Експозицията е разположена в две основни зали –художествена галерия, археология и етнография. Етнографската експозиция представя материалната и духовна култура на населението от нашия край, което включва:

o   Традиционното жилище на българите;

o   Предмети от бита –синия, керамични съдове, традиционни инструменти, хурки, вретена, стан,чекръци,  традиционно огнище и др.;

o   Основните поминъци– предмети, използвани в земеделието, животновъдството, лозарството; шивашка и плетачна машина и др.;

o   Народното облекло и накити – традиционни народни носии, пафт, гривни, обеци, пръстени и др.;

o   Възрожденски оръжия– пушки, револвер, сабя, кама и нож;

o   Оброчен камък.

 

В художествената галерия са представени икони, картини и произведения на приложното изкуство на творци от Кнежа: Любен Диманов, Асен Крайшников, Петко Шиляшки, Марин Георгиев, Венера Симеонова, Любен Насков, Мими Векова, Стоян Кьосовски, Валентина Рашева, Лидия Шиндлер, Димчо Димчовски, Манчо Милев, Теодор Радков и др.

Проучените и съхранени в Историческия музей археологически артефакти, открити в землището на община Кнежа, са ценен и богат извор за бита на хората, населявали тези земи хилядолетия преди нас. Историко–археологическите проучвания сочат, че на територията на днешната община са разкрити няколко древни селища, датиращи от различни епохи.

Археологическата експозиция включва:

o   Глинени съдове от XX– VI в. пр. Хр.;

o   Предмети от камък,рог, кост и желязо от V – I в. пр. Хр.;

o   Тракийски и келтскио ръжия от V – I в. пр. Хр.;

o   Железен меч, обкована щит, дръжка от железен нож и др., открити в местността Кошутаняка;

o   Части от юзда,ножове, щипки за фитил, игли, амулети, връх от стрели, украшения от Римската епоха от I – III в. сл. Хр.;

o   Огледала, камбанки,чук, върхове на стрели, ключове от III – IV в. сл. Хр.;

o   Глинени съдове и лампи, противотежести за кантар, кантарос, абак, апликации и др. от късната Античност и ранното Средновековие – III – VII в. сл. Хр.;

o   Глинени съдове,каменна колона, парчета от плочи, делва, керемиди, водопроводни тръби, хромели, воденичарски камъни, надгробни плочи – IV– VI в. сл. Хр.;

o   Огнива, части от юзди, брадви, амулети, върхове на стрели, остриета за сгъваеми ножове, дамски украшения и др. от периода на Средновековието.

Актуална информация за предстоящи събития и изложби можете да откриете на страницата на музея на следния интернет адрес:

https://www.facebook.com/pages/ИСТОРИЧЕСКИ-МУЗЕЙ-КНЕЖА