Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Електроснабдяване

Дата на публикуване: 24.12.2011 20:35
Електроснабдяване

Доставчик: “Електоразпрадаление” ЕАД, гр. Кнежа – район Плевен
Собственост: смесена
За контакти: 09132 / 28 56

Цена за битови нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,174 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,093 лв./кВч;

Цена за промишлени нужди /с ДДС/:
Дневна тарифа: 0,130 лв./кВч;
Нощна тарифа: 0,062 лв./кВч;

Осигуреност: елекроенергия с напрежение 20 kV от подстанция Кнежа 110 /20 kV

  1. Електроснабдяване - Текуща страница
  2. Функционален тип
  3. Газификация
  4. ВиК