Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Местоположение

Дата на публикуване: 23.12.2011 22:00
Община Кнежа е разположена в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав , в равнината между р. Искър – на изток , р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка , а само общинският център е разпрострян върху 7 кв. км. площ.

Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кнежа премина в Плевенска област и включва четири населени места – гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

  1. Местоположение - Текуща страница
  2. Бизнес
  3. Селско стопанство
  4. История