Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2017г.

Дата на публикуване: 01.03.2017 09:55

Заповеди

Дейност 311 "Детски градини" - Заповед 64/10.02.2017 г.

Бюджети за 2017 г. по учебни и учебно - възпитателни заведения - Заповед 66/13.02.2017 г.

Дейност 322 "Общообразователни училища" - Заповед 72/15.02.2017 г.

Разпределение на средства за дейност 311 "Детски градини"

Дейност 322 "Общообразователни училища"

Бюджети за 2017 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед 73/15.02.2017 г.

Бюджет за 2017 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 74/15.02.2017 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДГ „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2021 Г. 

ПРАВИЛНИК за дейността на ДГ „Детска планета“ с. Бреница, общ. Кнежа за учебната 2017/2018 година 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА Детска градина "Огнян Михайлов",гр. Кнежа ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018година

Стратегия за развитие на Детска градина "Огнян Михайлов",гр. Кнежа за 2017-2020г. Приложен - план за финнасиране.

Отчети

Детска ясла №1


Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.

Отчет за месец Април 2017г.

Отчет за месец Май 2017г.

Отчет за месец Юни 2017г.

Отчет за месец Юли 2017г.

Отчет за месец Август 2017г.

Отчет за месец Септември 2017г.

Отчет за месец Октомври

Отчет за месец Ноември

Отчет за месец ДекемвриДетски Градини

ДГ „Мечо Пух”
Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.

Отчет за месец Април 2017г.

Отчет за месец Май 2017г.

Отчет за месец Юни 2017г.

Отчет за месец Юли 2017г.

Отчет за месец Август 2017г.

Отчет за месец Септември 2017г.

Отчет за месец Октомври

Отчет за месец Ноември

Отчет за месец Декември


ДГ „Детска Планета” Бреница

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.

Отчет за месец Април 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01 до 31.05.2017 г.

Отчет за месец Май 2017 г.

Отчет за месец Юни 2017г.

Отчет за месец Юли 2017г.

Отчет за месец Август 2017г.

Отчет за месец Септември 2017г.

Отчет за месец Октомври

Отчет за месец Ноември

Отчет за месец Декември 


ДГ „Огнян Михайлов”

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.

Отчет за месец Април 2017 г.


Отчет за месец Май 2017 г. 

Отчет за месец Юни 2017г.

Отчет за месец Юли 2017г.

Отчет за месец Август 2017г.

Отчет за месец Септември 2017г.

Отчет за месец Октомври

Отчет за месец Ноември

Отчет за месец Декември

Отчет за четвърто тримесечие 2017г.


ДГ „Звездица”

Разпределение на бюджет 2017г. по тримесечия на ДГ "Звездица"

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.

Отчет за месец Април 2017г.

Отчет за месец Май 2017 г.

Отчет за месец Юни 2017г.

Отчет за месец Юли 2017г.

Отчет за месец Август 2017г.

Отчет за месец Септември 2017г.

Отчет за месец Октомври

Отчет за месец Ноември

 Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-kneja.info

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно общообразователно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.soukneja.org

СУ "Неофит Рилски" - разпределение на средства за стипендии


ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com

Дейност 326 - ПГЗ "Стефан Цанов" 

ПГЗ "Стефан Цанов" - разпределение на средства за стипендии
 

Дейност 332 - ПГЗ "Стефан Цанов" - Общежития