Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Декларации по ЗПУКИ на Общинска Администрация

Дата на публикуване: 02.08.2017 10:10

Цветомир Миловски - Заместник кмет

Капка Митева - Заместник кмет

Светлана Хинкина - Секретар на Община Кнежа

Петя Маринска - Директор на дирекция "Обща администрация - МДТ"

Цветелина Калчева - Директор на дирекция "Специализирана администрация"

 

Албена Занкова

Александра Нинова

Ана Съркьова

Андрей Кучев

Борислав Илиев

Валентина Караджова

Валентина Лалова

Венета Христова

Галя Драшанска

Галя Шугльова

Галя Късовска

Даниела Драшанска

Евгения Бодилкова

Елена Грамова

Ели Йорданова

Зорница Беленска

Ива Вълкова

Иван Иванов

Иван Монов

Илийка Танчева

Илко Островски

Йоана Божилова

Йордан Грижов

Катя Ненкова

Мая Цонкова

Малина Чиренска

Миглена Горнишка

Милена Орешенска

Михаил Хичков

Наталия Буковска

Наталия Рангелова

Наташа Стефанова

Павлина Беремска

Петя Трънска

Петя Писъшка

Поля Бановска

Росица Койнарска

Сашо Ангеловски

Светослава Узунова

Станислава Нехризова

Стефан Гърньовски

Стефка Мишовска

Стилиан Лилаков

Стилиан Фазлийски

Татяна Маринска

Цветелина Новакова

Цветелина Петрова

Цветелина Гергушка

Циклама Димитрова

Юлии Аладжов

Яница Бачийска


 1. Декларации по ЗПУКИ на Общинска Администрация - Текуща страница
 2. Михаил Хичков
 3. Симеон Шарабански
 4. Николай Бачийски
 5. Методи Петров
 6. Мариета Асенова
 7. Малина Цолова - ЗПУКИ
 8. Иван Шарабански
 9. Иван Дановски - ЗПУКИ
 10. Ивайло Дочовски
 11. Тодор Патлиджански
 12. Росен Пещенски
 13. Замфир Демиров
 14. Добромир Грамов - ЗПУКИ
 15. Дилян Беновски - ЗПУКИ
 16. Данаил Огнянов
 17. Борислав Цанковски
 18. Бисерка Младжова
 19. Яница Бачийска
 20. Юлии Аладжов
 21. Циклама Димитрова
 22. Цветелина Гергушка
 23. Цветелина Петрова
 24. Цветелина Новакова
 25. Татяна Маринска
 26. Стилиан Фазлийски
 27. Стилиан Лилаков
 28. Стефка Мишовска
 29. Стефан Гърньовски
 30. Станислава Нехризова
 31. Светослава Узунова
 32. Валентина Лалова
 33. Валентина Караджова
 34. Борислав Илиев
 35. Ели Йорданова
 36. Албена Занкова
 37. Цветелина Калчева - Директор на дирекция \\"Специализирана администрация"
 38. Петя Маринска - Директор на дирекция \\"Обща администрация - МДТ"
 39. Светлана Хинкина - Секретар на Община Кнежа
 40. Цветомир Миловски - Заместник кмет
 41. Катя Герговска - Председател на Общински съвет Кнежа - ЗПУКИ
 42. Кмет на кметство Лазарово Цветан Иванов
 43. Кмет на кметство Еница Лорита Желязкова
 44. Кмет на Община Кнежа Илийчо Лачовски
 45. Ана Съркьова
 46. Петя Трънска
 47. Миглена Горнишка
 48. Малинка Чиренска
 49. Мая Цонкова
 50. Катя Ненкова
 51. Йоана Божилова
 52. Илко Островски
 53. Илийка Танчева
 54. Иван Монов
 55. Иван Иванов
 56. Павлина Беремска
 57. Наташа Стефанова
 58. Поля Бановска
 59. Ива Вълкова
 60. Зорница Беленска
 61. Елена Грамова
 62. Евгения Бодилкова
 63. Даниела Драшанска
 64. Кмет на кметство Бреница д-р Пламен Лъжовски
 65. Декларации по ЗПУКИ на Общински Съвет
 66. Декларации по ЗПУКИ на Кметове
 67. Йордан Грижов
 68. Галя Късовска
 69. Галя Шугльова
 70. Галя Драшанска
 71. Венета Христова
 72. Андрей Кучев
 73. Капка Митева - Заместник кмет
 74. Наталия Рангелова
 75. Наталия Буковска
 76. Милена Орешенска
 77. Александра Нинова
 78. Сашо Ангеловски
 79. Росица Койнарска
 80. Петя Писъшка