Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2019г.

Дата на публикуване: 25.02.2019 08:09

Заповеди

Дейност 311 "Детски градини" - Заповед 90/22.02.2019 г.


Разпределение на средства по дейност 311


Дейност 322 "Общообразователни училища" - Заповед 89/22.02.2019 г.


Разпределение на средства по дейност 322


Бюджети за 2019 г. по и учебно - възпитателни заведения (Детски градини) - Заповед 92/22.02.2019 г.


Бюджети за 2019 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед 91/22.02.2019 г.

Бюджет за 2019 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 87/22.02.2019 г. 


Дейност 332 "Общежития"


Дейност 326 "Образование" - професионални училища и професионални паралелки - дневна форма на обучение


Разпределение на средства за стипендии в СУ "Неофит Рилски" и ПГЗ "Стефан Цанов"


Разпределение на средства по Дейнос 318 "Подготвителна полудневна група в училище" 

 

 

Отчети

Детска ясла №1

Годишен план-бюджет за 2019г.

Отчет за месец Януари 2019г.

Отчет за месец Февруари 2019г.

Отчет за месец Март 2019г.

Отчет за месец Април 2019г.

Отчет за месец Май 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Юни 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Юли 2019г.

Отчет за месец Август 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Септември 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Октомври 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Ноември 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Декември 2019г. и актуализация на бюджетДетски Градини


ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

Годишен план-бюджет за 2019г.

Отчет за месец Януари 2019г.

Отчет за месец Февруари 2019г.

Отчет за месец Март 2019г.

Отчет за месец Април 2019г.

Отчет за месец Май 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Юни 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Юли 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Август 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Септември 2019г.

Отчет за месец Октомври 2019г. и актуализация

Отчет за месец Ноември 2019г. и актуализация

Отчет за месец Декември 2019г. и актуализацияДГ „Огнян Михайлов”

Разпределение на бюджет по тримесечия


Отчет за месец Януари 2019г.

Отчет за месец Февруари 2019г.

Актуализация на бюджета

Отчет за месец Март 2019г.


Отчет за първо тримесечие на 2019г.

Отчет за месец Април 2019г.

Отчет за месец Май 2019г. и актуализация на бюджет

Отчет за месец Юни 2019г.

Отчет за второ тримесечие на 2019г.

Отчет за месец Юли 2019г. и актуализация

Отчет за месец Август 2019г.

Отчет за месец Септември 2019г. и актуализация

Отчет за трето тримесечие на 2019г.

Отчет за месец Октомври 2019г.

Отчет за месец Ноември 2019г. и актуализация

Отчет за месец Декември 2019г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2019г.


ДГ „Звездица”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - https://www.dgzvezditsa.com


ДГ „Детска Планета” Бреница

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - www.dg-brenitsa.com


ДГ „Мечо Пух”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com
Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - http://ou-levski.net/

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.soukneja.org
ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com