Новини и заповеди във връзка с COVID-19 (Коронавирус)

Дарителска сметка на Община Кнежа

Процедури на Общински съвет Кнежа26.09.2019
11.10.2019г.

Протокол №5 от проведено заседание на временната комисия по избора на съдебни заседатели на 10.10.2019г.

Доклад на временната комисия по избора на съдебни заседатели.

26.09.2019г.

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели / последният файл е - текстовия/

Документи по чл. 68, ал. 5 от ЗСВ на съдебни заседатели

02.09.2019г.

Удължаване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и/или Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г.


23.08.2019г.

Протокол №2 от проведено заседание на временната комисия по избора на съдебни заседатели от 19.08.2019г.

Доклад на временната комисия по избора на съдебни заседатели

05.08.2019г.02.07.2019г.
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и/или Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г.

Заявление - моля изтеглете приложение №2

Допълнително разяснение за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Кнежа уведомява всички физически и юридически лица, че с цел да се ограничи физическото присъствие в общинска администрация, гражданите и бизнесът могат да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Гражданите и бизнесът също така могат да използват Порталът за Електронни услуги на Община Кнежа. От тук могат да се подават заявления за услуги и към и от администрациите. Достъпът се осъществява чрез регистрация във портала или системата за е-автентикация на ДАЕУ.

 

Приключенски лагер

Искате да подарите на Вашето дете силни емоции и приключение, което ще помни дълго? Община Кнежа организира Приключенски лагер, който ще направи лятото на детето Ви незабравимо! Нощувка в палатка , лагерен огън, риболов, ориентиране по компас, са само малка част от програмата, която сме подготвили за младите приключенци. 

Приключенският лагер ще се провежда в зоопарк "Гергана" при сформиране на група от 12 деца на възраст между 10 и 15 години.

Стремежът ни е да насърчим децата на самостоятелност, както и да им вдъхнем увереност, че могат да се справят в различни ситуации. Желаем да научим децата на необикновени неща, да играят навън до здрач и да им покажем, че има и по-забавен начин да си прекарат лятото от този пред компютъра.

      Заявяването на участие става чрез запитване по телефона и попълване на задължителна документация в информационния център на Общинска администрация гр. Кнежа

      Правила и условия, подробна програма и декларация за участие в лагера може да намерите на следните линкове:

Правила и условия

Декларация за участие (Word)   (PDF)

Подробна програма

Повече информация на тел. : 0896025774 - г-н Петко Иванов - ръководител на лагера.Лятна Програма за Деца

Община Кнежа и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни предлагат страхотна възможност за незабравимо лято. Много интересни, забавни и образователни занимания на открито очакват децата, записали се на Лятната детска програма. Записването започва от днес до 1-ви юли. Посещенията, транспортът до зоопарк „Гергана” и всички необходими реквизити за заниманията са напълно БЕЗПЛАТНИ! Нашата цел е да осигурим незабравимо лятно приключение и пълноценна лятна ваканция за Вашите деца с квалифицирани и мотивирани преподаватели.

Ето и заниманията, на които може да запишете Вашето дете:

 🏇Конна езда

 🤸‍♀️Спортни занимания

 🎨Рисуване на открито

 💃Зумба

 🎶Народни танци

 👨‍🍳Кулинарна академия

 Допълнителна информация и записвания на телефони: 0877 202 239 и 0878 888 612. Необходимо е да попълните декларация-съгласие, която може да намерите в информационния център в сградата на Общинска администрация или на сайта на Община Кнежа.

Направете ваканцията на Вашите деца весела и ползотворна!

Очакваме Ви!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен

Във връзка с изискването на §41 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен със срок до 27.11.2020 г., Ви уведомявам, че Заявленията за регистрация могат да се внасят в Информационния център за обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация. Община Кнежа поема ангажимента да входира подадените заявления в Басейнова дирекция Плевен. Желателно е към тях да се приложи копие на нотариален акт. Образци на Заявленията има на гише номер 4 в Информационния център за обслужване на граждани на 1 етаж в Община Кнежа.
Образец

Общински съвет